Hiển thị tất cả 19 kết quả

Thành tiền:460.000 đ575.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con

Còn hàng

1.150.000 đ/kg
Thành tiền:365.000 đ730.000 đ/kg

Quy cách: 3-4con/kg

Còn hàng

730.000 đ/kg
Thành tiền:310.000 đ1.240.000 đ/kg

Quy cách: 19-22con/kg.

Còn hàng

620.000 đ/kg
Thành tiền:1.650.000 đ1.980.000 đ

Quy cách: 1-1.2kg/con.

Còn hàng

1.650.000 đ
Thành tiền:1.332.000 đ1.480.000 đ/kg

Quy cách: 900g-1kg/con.

Còn hàng

1.480.000 đ/kg
Thành tiền:973.000 đ1.251.000 đ/kg

Quy cách: 700-900g/con.

Còn hàng

1.390.000 đ/kg
Thành tiền:650.000 đ910.000 đ/kg

Quy cách: 500g-700g/con.

Còn hàng

1.300.000 đ/kg
Thành tiền:369.000 đ615.000 đ/kg

Quy cách: 300-500g/con.

Còn hàng

1.230.000 đ/kg
Thành tiền:556.000 đ695.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con.

Còn hàng

1.390.000 đ/kg
Thành tiền:408.000 đ544.000 đ/kg

Quy cách: 300-400g/con.

Còn hàng

1.360.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:710.000 đ994.000 đ/kg

Quy cách: 500g-700g

Tạm hết

1.420.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:đ/kg

Quy cách:

Tạm hết

đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:300.000 đ360.000 đ/kg

Quy cách: 250-300gr/con

Tạm hết

1.200.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:450.000 đ/con

Quy cách: 450g-500g/con

Tạm hết

450.000 đ/con
Tạm hết
Thành tiền:2.048.000 đ3.840.000 đ/kg

Quy cách: 1.5-3.5kg/con.

Tạm hết

1.280.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:đ/kg

Quy cách: 1.2-1.6kg/con.

Tạm hết

đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:2.640.000 đ3.300.000 đ/kg

Quy cách: 1.2-1.5kg/con.

Tạm hết

2.200.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:828.000 đ1.104.000 đ/kg

Quy cách: 600-800g/con.

Tạm hết

1.380.000 đ/kg
Tạm hết
Thành tiền:đ/kg

Quy cách:

Tạm hết

đ/kg