Thành tiền:110.000 đ330.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

220.000 đ/kg
Thành tiền:855.000 đ1.045.000 đ/kg

Quy cách: 0,5 - 0,9 kg/con

Còn hàng

880.000 đ/kg
Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:4.960.000 đ8.432.000 đ/kg

Quy cách: trên 2,5kg/con.

Còn hàng

2.480.000 đ/kg
Thành tiền:2.480.000 đ4.650.000 đ/kg

Quy cách: 1.5-3.5kg/con.

Còn hàng

1.550.000 đ/kg
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:360.000 đ504.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

710.000 đ/kg
Thành tiền:650.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

Còn hàng

650.000 đ/kg
Thành tiền:540.000 đ675.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con.

Còn hàng

1.350.000 đ/kg
Thành tiền:345.000 đ1.380.000 đ/kg

Quy cách: 19-22con/kg.

Còn hàng

650.000 đ/kg
Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:4.960.000 đ8.432.000 đ/kg

Quy cách: trên 2,5kg/con.

Còn hàng

2.480.000 đ/kg
Thành tiền:186.000 đ248.000 đ/kg

Quy cách: 300-440g/con.

Còn hàng

620.000 đ/kg
Thành tiền:110.000 đ330.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

220.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:544.000 đ768.000 đ/kg

Quy cách: 1.7-2.3kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:1.250.000 đ1.875.000 đ/kg

Quy cách: 1-1.2kg/con.

Còn hàng

1.180.000 đ/kg
Thành tiền:650.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

Còn hàng

650.000 đ/kg
Thành tiền:1.950.000 đ2.340.000 đ

Quy cách: 1-1.2kg/con.

Còn hàng

1.950.000 đ
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:384.000 đ512.000 đ/kg

Quy cách: 300-400g/con.

Còn hàng

1.280.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:2.480.000 đ4.650.000 đ/kg

Quy cách: 1.5-3.5kg/con.

Còn hàng

1.550.000 đ/kg
Thành tiền:350.000 đ/kg

Quy cách: Túi ~1kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:360.000 đ504.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

710.000 đ/kg
Thành tiền:320.000 đ480.000 đ/kg

Quy cách: 3-4con/kg.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:725.000 đ1.015.000 đ/kg

Quy cách: 500g-700g/con.

Còn hàng

1.450.000 đ/kg
Vip 2024 quyen loi moi hts
hải sản ship muôn nơi

Tôm các loạiXem tất cả

Thành tiền:1.650.000 đ/kg

Quy cách:

Còn hàng

1.650.000 đ/kg
Thành tiền:2.480.000 đ4.650.000 đ/kg

Quy cách: 1.5-3.5kg/con.

Còn hàng

1.550.000 đ/kg
Thành tiền:345.000 đ1.380.000 đ/kg

Quy cách: 19-22con/kg.

Còn hàng

650.000 đ/kg
Thành tiền:2.520.000 đ3.150.000 đ/kg

Quy cách: 1.2-1.5kg/con.

Còn hàng

2.100.000 đ/kg
Thành tiền:1.950.000 đ2.340.000 đ

Quy cách: 1-1.2kg/con.

Còn hàng

1.950.000 đ
Thành tiền:1.575.000 đ1.750.000 đ/kg

Quy cách: 900g-1kg/con.

Còn hàng

1.750.000 đ/kg
Thành tiền:1.106.000 đ1.422.000 đ/kg

Quy cách: 700-900g/con.

Còn hàng

1.580.000 đ/kg
Thành tiền:725.000 đ1.015.000 đ/kg

Quy cách: 500g-700g/con.

Còn hàng

1.450.000 đ/kg
Thành tiền:405.000 đ675.000 đ/kg

Quy cách: 300-500g/con.

Còn hàng

1.350.000 đ/kg
Thành tiền:900.000 đ1.200.000 đ/kg

Quy cách: 600-800g/con.

Còn hàng

1.500.000 đ/kg
Thành tiền:540.000 đ675.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con.

Còn hàng

1.350.000 đ/kg
Thành tiền:384.000 đ512.000 đ/kg

Quy cách: 300-400g/con.

Còn hàng

1.280.000 đ/kg

Cua- GhẹXem tất cả

Thành tiền:855.000 đ1.045.000 đ/kg

Quy cách: 0,5 - 0,9 kg/con

Còn hàng

880.000 đ/kg
Thành tiền:4.960.000 đ8.432.000 đ/kg

Quy cách: trên 2,5kg/con.

Còn hàng

2.480.000 đ/kg
Thành tiền:186.000 đ248.000 đ/kg

Quy cách: 300-440g/con.

Còn hàng

620.000 đ/kg
Thành tiền:360.000 đ504.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

710.000 đ/kg
Thành tiền:237.000 đ1.422.000 đ/kg

Quy cách: 300-500g/con.

Còn hàng

760.000 đ/kg
Thành tiền:650.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

Còn hàng

650.000 đ/kg
Thành tiền:1.250.000 đ1.875.000 đ/kg

Quy cách: 1-1.2kg/con.

Còn hàng

1.180.000 đ/kg
khoe nhu tom hts

Mực - Bạch TuộcXem tất cả

Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:150.000 đ1.050.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

300.000 đ/kg
Thành tiền:190.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram - 700 gram

Còn hàng

380.000 đ/kg
Thành tiền:625.000 đ1.250.000 đ/kg

Quy cách: 8-10con/kg.

Còn hàng

1.250.000 đ/kg
Thành tiền:320.000 đ480.000 đ/kg

Quy cách: 3-4con/kg.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:350.000 đ/kg

Quy cách: Túi ~1kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:305.000 đ610.000 đ/kg

Quy cách: Túi 500 gram (4-5con/túi)

Còn hàng

610.000 đ/kg
Thành tiền:240.000 đ/khay

Quy cách: Khay ~500g

Còn hàng

240.000 đ/khay
Thành tiền:210.000 đ/kg

Quy cách: Túi 500g

Còn hàng

210.000 đ/kg
Thành tiền:210.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 - 700 gram

Còn hàng

210.000 đ/kg
Thành tiền:đ/kg

Quy cách: 500-700gram

Còn hàng

390.000 đ

Ngao - Sò - ỐcXem tất cả

Thành tiền:350.000 đ/kg

Quy cách: 22-24 con/kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:110.000 đ330.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

220.000 đ/kg
Thành tiền:đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:90.000 đ360.000 đ/kg

Quy cách: 40-50 con/kg

Còn hàng

180.000 đ/kg
Thành tiền:245.000 đ700.000 đ/kg

Quy cách: 70-75 con/kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: 7-10 con/kg.

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:đ/kg

Quy cách:

Còn hàng

đ
Thành tiền:77.500 đ310.000 đ/kg

Quy cách: 32-34 con/kg.

Còn hàng

155.000 đ/kg
Thành tiền:87.500 đ350.000 đ/kg

Quy cách: 13-15 con/kg

Còn hàng

175.000 đ/kg
Thành tiền:110.000 đ440.000 đ/kg

Quy cách: 15-20 con/kg.

Còn hàng

220.000 đ/kg
Thành tiền:80.000 đ200.000 đ/kg

Quy cách: 2-3 con/kg.

Còn hàng

100.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:544.000 đ768.000 đ/kg

Quy cách: 1.7-2.3kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:295.000 đ

Quy cách: Túi 2 khúc ~1kg

Còn hàng

295.000 đ
Thành tiền:390.000 đ/kg

Quy cách: Miếng 500g - 800g

Còn hàng

390.000 đ/kg
Thành tiền:240.000 đ/túi

Quy cách: 500g/túi.

Còn hàng

240.000 đ/túi
Thành tiền:90.000 đ/con

Quy cách: Túi 1 con

Còn hàng

90.000 đ/con
Thành tiền:1.680.000 đ3.024.000 đ/kg

Quy cách: 1-2kg/con.

Còn hàng

1.750.000 đ/kg
giao hàng nhanh trong 2 giờ tại hải sản hùng trường sa

Hải sản nhập khẩuXem tất cả

Thành tiền:4.960.000 đ8.432.000 đ/kg

Quy cách: trên 2,5kg/con.

Còn hàng

2.480.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:2.480.000 đ4.650.000 đ/kg

Quy cách: 1.5-3.5kg/con.

Còn hàng

1.550.000 đ/kg

Cảm nhận khách hàng

feedback 4
chị hiền

Chị Hiền

Tôm hùm rất tươi và ngon, nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình. Mua hải sản ở Hùng Trường Sa lần nào cũng rất hài lòng.

anh minh

Anh Minh

Cua Cà Mau chắc thịt, còn được bảo hành nếu bị óp. Mấy đứa nhóc đều thích ăn, bảo lần sau mua nhiều hơn.

feedback 1

Chị Liên

Mua cua mấy lần ở đây rồi, cua nhập từ Cà Mau thả bể tươi sống, đặc biệt thích nhất là cua không dây luôn !!!

Hải sản hùng trường sa - mang biển khơi về nơi thành phố

Siêu thị – Nhà hàng Hải sản Hùng Trường Sa

Hệ thống Siêu thị – Nhà hàng Hùng Trường Sa chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống. Hùng Trường Sa tự hào là đơn vị cung cấp hải sản chất lượng hàng đầu trên thị trường, đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Khi đến với siêu thị Hùng Trường Sa, khách hàng sẽ thỏa sức mua hải sản tươi ngon, chất lượng loại 1, có cam kết về chất lượng. Hải sản được tuyển chọn kỹ lưỡng, được kiểm định trước khi đến tay khách hàng. Ngoài ra, dịch vụ sơ chế, chế biến sẵn theo yêu cầu sẽ giúp quý khách tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Nhà hàng Hùng Trường Sa là nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn hải sản độc đáo và ngon miệng. Đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đem đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhất từ nguyên liệu là hải sản tươi sống. Không gian rộng rãi, thoải mái cùng cung cách phục vụ chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng bất cứ vị khách nào ghé thăm.