Thành tiền:115.000 đ345.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

260.000 đ/kg
Thành tiền:đ738.000 đ/kg

Quy cách: 0,5 - 0,9 kg/con

Còn hàng

820.000 đ/kg
Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:4.600.000 đ7.820.000 đ/kg

Quy cách: trên 3kg/con.

Còn hàng

2.300.000 đ/kg
Thành tiền:195.000 đ780.000 đ/kg

Quy cách: 78-80 con/kg

Còn hàng

390.000 đ/kg
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:290.000 đ406.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

580.000 đ/kg
Thành tiền:147.500 đ885.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

590.000 đ/kg
Thành tiền:460.000 đ575.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con.

Còn hàng

1.150.000 đ/kg
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:295.000 đ1.180.000 đ/kg

Quy cách: 19-22con/kg.

Còn hàng

590.000 đ/kg
Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:4.600.000 đ7.820.000 đ/kg

Quy cách: trên 3kg/con.

Còn hàng

2.300.000 đ/kg
Thành tiền:147.000 đ196.000 đ/kg

Quy cách: 300-440g/con.

Còn hàng

490.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:195.000 đ780.000 đ/kg

Quy cách: 78-80 con/kg

Còn hàng

390.000 đ/kg
Thành tiền:115.000 đ345.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

260.000 đ/kg
Thành tiền:544.000 đ768.000 đ/kg

Quy cách: 1.7-2.3kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:147.500 đ885.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

590.000 đ/kg
Thành tiền:1.450.000 đ1.740.000 đ

Quy cách: 1-1.2kg/con.

1.450.000 đ
Thành tiền:336.000 đ448.000 đ/kg

Quy cách: 300-400g/con.

Còn hàng

1.120.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:290.000 đ406.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

580.000 đ/kg
Thành tiền:350.000 đ700.000 đ/kg

Quy cách: Túi ~1kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:55.000 đ220.000 đ/kg

Quy cách: 40-42con/kg.

Còn hàng

110.000 đ/kg
Thành tiền:150.000 đ600.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

300.000 đ/kg
Thành tiền:92.500 đ370.000 đ/kg

Quy cách: 13-15 con/kg

Còn hàng

185.000 đ/kg
Vip 2024 quyen loi moi hts
giao hàng hỏa tốc

Tôm các loạiXem tất cả

Thành tiền:295.000 đ1.180.000 đ/kg

Quy cách: 19-22con/kg.

Còn hàng

590.000 đ/kg
Thành tiền:1.896.000 đ2.370.000 đ/kg

Quy cách: 1.2-1.5kg/con.

1.580.000 đ/kg
Thành tiền:1.450.000 đ1.740.000 đ

Quy cách: 1-1.2kg/con.

1.450.000 đ
Thành tiền:342.000 đ570.000 đ/kg

Quy cách: 300-500g/con.

Còn hàng

1.140.000 đ/kg
Thành tiền:460.000 đ575.000 đ/kg

Quy cách: 400-500g/con.

Còn hàng

1.150.000 đ/kg
Thành tiền:336.000 đ448.000 đ/kg

Quy cách: 300-400g/con.

Còn hàng

1.120.000 đ/kg
Thành tiền:210.000 đ840.000 đ/kg

Quy cách: 14-15 con/kg.

Còn hàng

420.000 đ/kg

Cua- GhẹXem tất cả

Thành tiền:đ738.000 đ/kg

Quy cách: 0,5 - 0,9 kg/con

Còn hàng

820.000 đ/kg
Thành tiền:4.600.000 đ7.820.000 đ/kg

Quy cách: trên 3kg/con.

Còn hàng

2.300.000 đ/kg
Thành tiền:147.000 đ196.000 đ/kg

Quy cách: 300-440g/con.

Còn hàng

490.000 đ/kg
Thành tiền:290.000 đ406.000 đ/kg

Quy cách: 450-700g/con.

Còn hàng

580.000 đ/kg
Thành tiền:210.000 đ1.260.000 đ/kg

Quy cách: 300-500g/con.

Còn hàng

700.000 đ/kg
Thành tiền:147.500 đ885.000 đ/kg

Quy cách: 3-5 con/kg.

590.000 đ/kg
khoe nhu tom hts

Mực - Bạch TuộcXem tất cả

Thành tiền:180.000 đ720.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:150.000 đ600.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

300.000 đ/kg
Thành tiền:190.000 đ570.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500-700 gr

Còn hàng

380.000 đ/kg
Thành tiền:650.000 đ1.300.000 đ/kg

Quy cách: 8-10con/kg.

Còn hàng

1.300.000 đ/kg
Thành tiền:350.000 đ700.000 đ/kg

Quy cách: Túi ~1kg

Còn hàng

350.000 đ/kg
Thành tiền:305.000 đ610.000 đ/kg

Quy cách: Túi 500 gr

Còn hàng

610.000 đ/kg
Thành tiền:240.000 đ/khay

Quy cách: Khay ~500g

Còn hàng

240.000 đ/khay
Thành tiền:210.000 đ420.000 đ/kg

Quy cách: Túi 500g

Còn hàng

210.000 đ/kg
Thành tiền:210.000 đ420.000 đ/kg

Quy cách: Khay 500-700 gr

Còn hàng

210.000 đ/kg
Thành tiền:đ/kg

Quy cách: 500-700gram

Còn hàng

390.000 đ

Ngao - Sò - ỐcXem tất cả

Thành tiền:115.000 đ345.000 đ/kg

Quy cách: 45-50 con/kg

Còn hàng

260.000 đ/kg
Thành tiền:đ/kg

Quy cách: Khay 500 gram

Còn hàng

360.000 đ/kg
Thành tiền:87.500 đ350.000 đ/kg

Quy cách: 40-50 con/kg

Còn hàng

175.000 đ/kg
Thành tiền:195.000 đ780.000 đ/kg

Quy cách: 78-80 con/kg

Còn hàng

390.000 đ/kg
Thành tiền:45.000 đ90.000 đ/kg

Quy cách: 7-9con/kg.

Còn hàng

45.000 đ/kg
Thành tiền:195.000 đ780.000 đ/kg

Quy cách: 7-10 con/kg.

Còn hàng

390.000 đ/kg
Thành tiền:80.000 đ320.000 đ/kg

Quy cách: 32-34 con/kg.

Còn hàng

160.000 đ/kg
Thành tiền:581.000 đ1.660.000 đ/kg

Quy cách: 12-14 con/kg.

Còn hàng

830.000 đ/kg
Thành tiền:92.500 đ370.000 đ/kg

Quy cách: 13-15 con/kg

Còn hàng

185.000 đ/kg
Thành tiền:105.000 đ420.000 đ/kg

Quy cách: 15-20 con/kg.

Còn hàng

210.000 đ/kg
Thành tiền:280.000 đ560.000 đ/kg

Quy cách: 5-6 con/kg

Còn hàng

280.000 đ/kg
Thành tiền:120.000 đ480.000 đ/kg

Quy cách: 70-80con/kg.

Còn hàng

240.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:608.000 đ800.000 đ/kg

Quy cách: 2.5-4kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:544.000 đ768.000 đ/kg

Quy cách: 1.7-2.3kg/con.

Còn hàng

320.000 đ/kg
Thành tiền:295.000 đ590.000 đ

Quy cách: Túi 2 khúc ~1kg

Còn hàng

295.000 đ
Thành tiền:240.000 đ/túi

Quy cách: 500g/túi.

Còn hàng

240.000 đ/túi
ship hoa toc 60 phut len mam hts

Hải sản nhập khẩuXem tất cả

Thành tiền:đ738.000 đ/kg

Quy cách: 0,5 - 0,9 kg/con

Còn hàng

820.000 đ/kg
Thành tiền:4.600.000 đ7.820.000 đ/kg

Quy cách: trên 3kg/con.

Còn hàng

2.300.000 đ/kg
Thành tiền:1.360.000 đ1.700.000 đ/kg

Quy cách: 1.6-2kg/con.

Còn hàng

850.000 đ/kg
Thành tiền:581.000 đ1.660.000 đ/kg

Quy cách: 12-14 con/kg.

Còn hàng

830.000 đ/kg

Cảm nhận khách hàng

feedback 4
chị hiền

Chị Hiền

Tôm hùm rất tươi và ngon, nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình. Mua hải sản ở Hùng Trường Sa lần nào cũng rất hài lòng.

anh minh

Anh Minh

Cua Cà Mau chắc thịt, còn được bảo hành nếu bị óp. Mấy đứa nhóc đều thích ăn, bảo lần sau mua nhiều hơn.

feedback 1

Chị Liên

Mua cua mấy lần ở đây rồi, cua nhập từ Cà Mau thả bể tươi sống, đặc biệt thích nhất là cua không dây luôn !!!

Hải sản hùng trường sa - mang biển khơi về nơi thành phố

Siêu thị – Nhà hàng Hải sản Hùng Trường Sa

Hệ thống Siêu thị – Nhà hàng Hùng Trường Sa chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống. Hùng Trường Sa tự hào là đơn vị cung cấp hải sản chất lượng hàng đầu trên thị trường, đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Khi đến với siêu thị Hùng Trường Sa, khách hàng sẽ thỏa sức mua hải sản tươi ngon, chất lượng loại 1, có cam kết về chất lượng. Hải sản được tuyển chọn kỹ lưỡng, được kiểm định trước khi đến tay khách hàng. Ngoài ra, dịch vụ sơ chế, chế biến sẵn theo yêu cầu sẽ giúp quý khách tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Nhà hàng Hùng Trường Sa là nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn hải sản độc đáo và ngon miệng. Đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đem đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhất từ nguyên liệu là hải sản tươi sống. Không gian rộng rãi, thoải mái cùng cung cách phục vụ chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng bất cứ vị khách nào ghé thăm.